Jordskjelvvakt

Kraftig jordskjelv i Nordland

Styrke 4 skjelv ga kraftige rystelser i hele regionen. Flere mindre etterskjelv er registrert.

Et  jordskjelv er registrert i Rødøy/Meløy-området litt før kl. 3 natt til 8. november 2023. Skjelvet er nøyaktig lokalisert i næreten av Vågaholmen, ca. 10 km vest for tettstedet Tjong, og har en målt styrke på 4 på Richters skala. Dette er er relativt sterkt jordskjelv, selv for dette området som etter norske forhold har en relativt hyppig forekomst av jordskjelv. Siden 1980 er det registrert fem jordskjelv i dette området med styrke over 3.5, hvorav dagens skjelv er det sterkeste. NORSAR har mottatt flere telefoner fra hele Nordland fra personer som har følt rystelser. 

Det er i tiden etter styrke 4 skjelvet registrert flere mindre etterskjelv.  Dette er et forventet hendelsesforløp. Det største så langt fant sted kl. 23:13:52 lokal tid om kvelden 9. november og hadde en styrke på 2.5.

Figurene under viser registreringer av hovedskjelvet på NORSARs seismiske stasjoner og historiske hendelser i området.

Registreringer på NORSARs seismiske stasjoner

For jordskjelv av denne størrelsen er det også mulig å bestemme bevegelsesmønsteret (kildemekanismen) i forkastningsområdet der skjelvet oppsto nede i jordskorpa. Dette sier noe om hvilken type spenninger som forårsaket skjelvet. Basert på observasjoner på mange stasjoner viser det seg at skjelvet oppsto på en såkalt «normal forkastning». Det vil si at de to sidene av forkastningen (nede i jordskorpa) beveget seg vertikalt i forhold til hverandre som vist på figuren under og at forkastningen her er orientert i nord-sørlig retning. En vanlig tolkning er at dette skyldes spenninger som er blitt bygd opp på grunn av den fremdeles pågående landhevningen i området etter siste istid.

Kildemekanisme

 

Historiske hendelser

Dette skjelvetAnalysert hendelse

Fakta

I nærheten av Vågaholmen

  • Dato/tid: 2023-11-08 02:50:39
  • Posisjon: 66.72, 13.22
  • Dybde: 10 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00