Jordskjelvvakt

Kraftig jordskjelv i Marokko

Et jordskjelv med styrke 6.8 rammet Marokko i natt.

Et kraftig jordskjelv med styrke 6.8 rammet Marokko i natt, 9. september, kl 00.11 lokal tid. Meget sterke signaler ble observert på alle NORSARs stasjoner på fastlands-Norge, Svalbard, Jan Mayen og på Troll-basen i Antarktis (se figuren under).

signal

Episenteret var nær Oukaïmeden i de høye Atlasfjellene, ca. 75 km sørøst for Marrakech. Foreløpige analyser tyder på at skjelvet ble forårsaket av et brudd på en skrå forkastning i jordskorpen.

Atlasfjellene har et komplekst system av forkastninger, som stort sett går i retningene øst-vest og nordøst-sørvest. Dypet for skjelvet er foreløpig beregnet til 26 km, og selve forskyvningsområdet anslås til å ha en utstrekning på ca. 30 km langs forkastningen over en bredde på ca. 20 km (kilde: USGS).

kart marokko
Kart basert på Pèlaez et al. (2007)

Jordskjelvet skjedde i en seismisk aktiv region, og var innenfor den afrikanske tektoniske platen, omtrent 550 km sør for plategrensen med den eurasiske platen. Vi ser ofte jordskjelv knyttet til kompresjon av platene, og i dette området beveger den afrikanske platen seg omtrent 3,6 millimeter per år i retning vest-sørvest i forhold til den eurasiske platen (kilde: USGS).

Det er ikke vanlig med jordskjelv av denne størrelsen i regionen, men heller ikke uventet, og området har tidligere vært utsatt for ødeleggende jordskjelv. I 1960 rammet et skjelv med styrke 5.8 Agadir, og over 10 000 mennesker omkom. 

Siden 1900 har det vært registrert ni jordskjelv med styrke over 5 innenfor en 500 km radius fra dette skjelvet, men ingen over styrke 6. De fleste av disse hendelsene har rammet lenger øst enn jordskjelvet den 09.09.2023, men det ødeleggende 5.8-skjelvet i 1960 var ca. 130 km sørvest for skjelvet den 9. september.

Mer informasjon om skjelvet finner du på EMSC sine sider.

Fakta

77 km sørsørvest for Marrakesh

  • Dato/tid: 2023-09-09 00:11:00
  • Posisjon: 31.074, -8.477
  • Styrke: 6.8
  • Dybde: 10 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00