Jordskjelvvakt

Kraftig jordskjelv i Kroatia med styrke 5.3

NORSARs seismiske stasjoner har mottatt signaler fra et kraftig jordskjelv med styrke 5.3 i nord Kroatia.

Det er så langt meldt om tap av ett menneskeliv som følge av dette jordskjelvet, og jordskjelvet har forårsaket en rekke skader på bygninger og infrastruktur. 

Det er registrert en rekke etterskjelv og flere etterskjelv er forventet. 

Den kystnære delen av Kroatia er den mest seismisk aktive på grunn av tektoniske prosesser relatert til kollisjonen av Adriatiske plattformen og Dinaridene. I den nordlige delen av Kroatia skjer det sjeldent store jordskjelv.

Videre informasjon finner du på EMSC sine sider hvor Norsar bidrar med data.

Figuren under viser signaler fra jordskjelvet registrert på NORSAR sine stasjoner i Lommedalen, Innlandet og Karasjok (Troms og Finnmark). 

Jordskjelvet i Kroatia registrert på NORSAR sine stasjoner

Figuren under viser jordskjelv med magnitude større enn 5 registrert i området siden 1980 (kilde: ISC). 

Jordskjelv med magnitude større enn 5 i området siden 1980

Fakta

Ca. 7 km nord for Zagreb

  • Dato/tid: 2020-03-22 06:24:02
  • Posisjon: 45.98, 16.03
  • Styrke: 5.3
  • Dybde: 10 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00