Jordskjelvvakt

Kjernefysisk prøvesprengning i Nord-Korea 9. september 2016

Det seismologiske observatoriet NORSAR på Kjeller registrerte i dag, 9. september 2016 kl. 02:40:49 norsk tid, seismiske signaler fra den rapporterte underjordiske kjernefysiske prøvesprengningen i Nord-Korea.

Dette er den femte i en rekke av prøvesprengninger utført av Nord-Korea siden 2006, og den andre i 2016. Den forrige prøvesprengningen ble utført 6. januar 2016

Figuren under viser, i samme skala, registreringene på NORSARs målestasjon i Hedmark for hver av de fem nord-koreanske prøvesprengningene. Richtertallene (mb) er basert på NORSARs egne registreringer, og sprengstyrkene er anslått i kilotonn TNT.

Nord Korea hendelser

Hendelsen er målt av NORSAR til styrke 5,2 på Richters skala. Til sammenlikning hadde den tidligere største nordkoreanske prøvesprengningen, som fant sted den 12. februar 2013, en styrke på 5,0.

Hendelsen er lokalisert til 41,28N, 129,07E som er innenfor det kjente området for de tidligere kjernefysiske sprengningene i Nord-Korea. Ved hjelp av presise målinger av tidsforskjeller mellom signaler fra forskjellige målestasjoner, er NORSAR i stand til å bestemme med stor nøyaktighet hvor de forskjellige eksplosjonene er lokalisert i forhold til hverandre. Logisitiske begrensninger gjør noen lokaliseringer innenfor det kjente området mer sannsynlige enn andre, og kartet nedenfor viser to mulige sett av absolutte koordinater for sprengningene. Det nordligste alternativet ligger dypere inne i fjellet, trolig med mer fjell over sprengningsstedet, og krever lengre tunneler.

Nord Korea satelittbilde

Stedet ligger i en avstand på ca.7360 km fra NORSARs seismiske målestasjon i Hedmark. Ettersom de seismiske signalene bruker omtrent 11 minutter på å forplante seg fra Nord-Korea til Norge, svarer observasjonene til at hendelsen fant sted kl. 02:30 norsk tid.

Fakta

Nord-Korea

  • Dato/tid: 2016-09-09 02:30:00
  • Posisjon: 41.28, 129.07
  • Styrke: 5.2
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00