Jordskjelvvakt

Kjernefysisk eksplosjon i Nord-Korea 12. februar 2013

Det seismologiske observatoriet NORSAR på Kjeller registrerte i dag, 12. februar 2013 kl. 04.08.39 norsk tid, seismiske signaler fra den rapporterte kjernefysiske prøvesprengningen i Nord-Korea. Dette er den tredje rapporterte nordkoreanske prøvesprengningen.

Hendelsen er målt av NORSAR til styrke 5.0 på Richters skala. Til sammenlikning hadde den forrige nordkoreanske prøvesprengningen, som fant sted den 25. mai 2009, en styrke på 4.7. Den første nordkoreanske prøvesprengningen den 9. oktober 2006 hadde en styrke på 4.2. Hendelsen er lokalisert til 41.28N, 129.07E. Dette er en avstand på 7356 km fra NORSARs seismiske målestasjon i Hedmark. Ettersom de seismiske signalene bruker i underkant av 11 minutter på å forplante seg over denne avstanden, svarer observasjonene til at hendelsen fant sted kl. 03.57.51 norsk tid.

Figuren under viser, i samme skala, registreringene på NORSAR målestasjon i Hedmark for hendelsene i 2006, 2009 og 2013. Richtertallene (mb) er basert på NORSARs egne registreringer, og anslag for sprengstyrkene er gitt i kilotonn TNT.

Registreringer for Nord-Korea sprengninger 2006, 2009 og 2013

Fakta

Nord-Korea

  • Dato/tid: 2013-02-12 04:08:39
  • Posisjon: 41.28, 129.07
  • Styrke: 5
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00