Jordskjelvvakt

Jordskjelvet på Svalbard kan ikke forklare fenomenet i sjøen

Jordskjelvet på Svalbard mandag kan ikke forklare fenomenet i sjøen observert på Sørvestlandet onsdag.

Flere lokalaviser har omtalt et fenomen i sjøen onsdag 20. juli, der vannstanden sank og steg kraftig innen kort tid.  Enkelte har indikert at det er sammenheng mellom dette og det kraftige jordskjelvet på mandag vest for Svalbard. Hendelsene ligger for langt fra hverandre i tid til at det kan ha noen sammenheng. NORSAR har ikke registrert noen større jordskjelv rundt dette tidsrommet som kan forklare fenomenet, men utelukker ikke at det kan ha vært noen mindre skjelv i området uten at dette trenger å ha noen sammenheng med det hendelsen.

 

Fakta

-

  • Dato/tid: 2022-07-20 00:00:00
  • Posisjon: 58.8, 5.5
  • Dybde: 0 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00