Jordskjelvvakt

Jordskjelv vest for Florø

Et jordskjelv med styrke 1.8 ble registrert av NORSARs stasjoner tirsdag den 11. oktober 2016. Jordskjelvets episenter lå ca. 15 km vest for Florø.

NRK er blitt kontaktet av folk på Bulandet som merket skjelvet, noe som NORSAR mener er overraskende siden skjelvet hverken var sterkt eller særlig grunt. Bildet viser signalene registrert på stasjonen AKN (Åknes) på en avstand av ca. 100 km.

Observasjon på NORSARs stasjon Åknes (AKN), ca. 100 km fra skjelvets episenter.

Observasjon på NORSARs stasjon Åknes (AKN), ca. 100 km fra skjelvets episenter.

Jordskjelv i dette området er slett ikke uvanlige, noe som kan bekreftes gjennom soneringskart fra Norges seismisk byggningskode Eurokode 8. Skjelvets episenter ligger rett i høyeste sone av soneringskartet under.

Norges soneringskart for berggrunnens aksellerasjon

Soneringskart for berggrunnens aksellerasjon etter Norges seismisk bygningskode Eurokode 8 (EN1998-1:2004/NA: 2008).

Soneringskart

Et soneringskart angir områder - eller soner - for forventede rystelser i berggrunnen forårsaket av jordskjelv. Soneringskart er inkludert i Norges seismisk bygningskode (Eurokode 8) og angir spissverdier for berggrunnens akselerasjon som forventes å blir overskredet over en 475 år tidsperiode (dette kalles returperiode TR). En returperiode på 475 år tilsvarer en overskridelsessannsynlighet på 10% over 50 år.

Fakta

Ca. 15 km vest for Florø

  • Dato/tid: 2016-10-11 00:07:57
  • Posisjon: 61.62, 4.72
  • Styrke: 1.8
  • Dybde: 24 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00