Jordskjelvvakt

Jordskjelv ved Meløy, 23. mars 2019

NORSAR har registrert flere små jordskjelv i Meløyområdet i nærheten av Glomfjord (ca. 50 km sør for Bodø) i perioden 23. og 24. mars 2019.

Det største skjelvet hadde en styrke på 2.3, det skjedde kl. 10.40. Dette skjelvet er rapportert følt i Glomfjord-området.

Hvis du følte dette jordskjelvet, kan du melde dine observasjoner i spørreskjemaet på hjemmesiden til Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk:
http://seismo.geo.uib.no/macroquest/macroquest.php

Styrken på de andre skjelvene i denne periode var fra i underkant av 1.0 til 1.5.

Etter norske forhold har området omkring Meløy et relativt høyt seismisitetsnivå med enkeltstående jordskjelv og jordskjelvsvermer.

Figuren under viser utslag av M 2.3 skjelvet på NORSARs stasjoner ved Jettan (Troms) og Karasjok (Finnmark).

Meløy skjelvet

Som vist på seismisitetskartet, er dette et område der det tidligere har vært jordskjelv. De hvite stjernene viser de nye hendelsene.

kart Meløy

 

 

Historiske hendelser

Dette skjelvetAnalysert hendelse

 

Fakta

ca. 50 km sør for Bodø

  • Dato/tid: 2019-03-23 10:40:11
  • Posisjon: 66.8245, 14.0047
  • Styrke: 2.3
  • Dybde: 5 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00