Jordskjelvvakt

Jordskjelv ved Meløy 14.02.2017

Kort etter kl 1545 lokal tid tirsdag den 14. februar 2017 registrerte NORSARs seismiske stasjoner signaler fra et jordskjelv på magnitude 2 i Meløy-området.

Kort etter kl 1545 lokal tid tirsdag den 14. februar 2017 registrerte NORSARs seismiske stasjoner signaler fra et jordskjelv i Meløy-området. Til tross for at skjelvet målte bare 2 på magnitude-skalaen, ble rystelsene rapportert av mange i nærområdet. De seismiske signalene som ble generert er nesten identiske til signalene som ble generert av et jordskjelv på magnitude 3.6 som inntraff på det samme sted den 22. september 2016.

Meløy-området er blant regionene i Norge der det blir observert flest små jordskjelv. Analyse av de seismiske signalene observert over mange år viser at jordskjelvene repeterer, dvs. at de samme forkastningene utløser jordskjelv på identisk måte og på samme sted gang etter gang. Signalet på én sensor fra et jordskjelv på et sted er som et «seismisk fingeravtrykk» for akkurat det stedet og signalene fra et svakt jordskjelv på samme sted kan detekteres og identifiseres på stasjoner mange hundre kilometer unna ved å sammenligne signalene fra de to eventene.

Signaler på NORSARs stasjoner fra Meløy-jordskjelvene 22.09.2016 og 14.02.2017


Bildet viser seismiske signaler på stasjonene ved Karasjok (avstand 575 km) og Jettan (avstand 410 km) fra det store skjelvet den 22. september 2016 og det svakere skjelvet den 14. februar 2017.

Fakta

Meløy

  • Dato/tid: 2017-02-14 15:43:20
  • Posisjon: 66.87, 13.6
  • Styrke: 2
  • Dybde: 10 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00