Jordskjelvvakt

Jordskjelv på Mohnsryggen

NORSARs seismiske stasjoner på Svalbard, Bjørnøya og i Finnmark registrerte signaler fra et vanlig jordskjelv på Mohnsryggen i Norskehavet.

Figuren under viser registreringer på NORSARs stasjoner på Bjørnøya (BEA1), Svalbard og i Finnmark.

signaler

Mohnsryggen er en del av den Atlantiske Midthavsryggen hvor det regelmessig oppstår større jordskjelv. Styrken til jordskjelvet i dag er helt vanlig. Se for eksempel jordskjelv i Desember 2020 som var omtrent 10 ganger større enn skjelvet i dag. Skjelvet skjedde for langt bort for å kunne merkes på norsk fastlandet.

Om NORSAR

Stiftelsen NORSAR har ansvar for og opererer noen av verdens største jordskjelvstasjoner, og har mer enn 35 års erfaring i metodeutvikling for overvåkning av prøvesprengninger, avansert seismologisk dataprosessering og analyse av data fra jordskjelvinstrumenter.

NORSAR er oppnevnt som nasjonalt datasenter (NDC) for overvåkning av den kjernefysiske prøvestansavtalen, og har seismiske stasjoner utplassert i Hedmark, Karasjok, Adventdalen på Svalbard, og på Jan Mayen, samt en målestasjon for radioaktivitet på Platåberget på Svalbard, og en infralydstasjon i Bardufoss. Globalt består dette nettverket av 321 målestasjoner i 89 land. Nettverket fanger opp rystelser over hele verden.

 

Fakta

  • Dato/tid: 2021-01-04 15:38:51
  • Posisjon: 73.12, 6.81
  • Styrke: 4.6
  • Dybde: 10 km (usikkert)

Bildetekst høyrejustert bilde

 

 

 

 

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00