Jordskjelvvakt

Jordskjelv nord på Novaja Zemlja, 11. oktober 2010

Et antatt jordskjelv med styrke 4.5, lokalisert på den nordlige delen av Novaja Zemlja ble registrert på seismiske stasjoner i Norge og andre nordiske land ca. kl. 22:50 UTC den 11. oktober 2010.

Det er relativt uvanlig med større jordskjelv i dette området. Siste gang et jordskjelv av tilsvarende styrke fant sted nær Novaja Zemlja var 1. august 1986 (styrke 4.3).

Figuren under viser registreringene på NORSARs målestasjoner ved Karasjok i Finnmark og i Adventdalen nær Longyearbyen på Svalbard. Tidsangivelsene på figuren er i GMT/UTC.

Plot av SPITS og ARC data

Fakta

Novaja Zemlja

  • Dato/tid: 2010-10-11 22:48:31
  • Posisjon: 76.2, 62.4
  • Styrke: 4.5
  • Dybde: 0 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00