Jordskjelvvakt

Jordskjelv i Norskehavet 160 km vest for Førde

Et jordskjelv med magnitude 4.7 ble registrert i Norskehavet 160 km vest for Førde.

I morgentimene kl 06:32 registrerte NORSAR sine stasjoner et moderat jordskjelv med magnitude 4.7 i Norskehavet 160 km vest for Førde.

Har du har følt jordskjelvet så kan du registrere det herreport earthquake (Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk)

Figuren under viser signal fra jordskjelv på NORSAR sine stasjoner på fastlandet. Nederst er stasjonen i Finnmark.

data

Kartet under viser lokasjoner til jordskjelv med magnituder >3.0 siden 1990. Skjelvet i dag var større enn alle disse.

map

Jordskjelv i dette området er ikke uvanlig. Kartet under viser lokasjoner til jordskjelv med magnituder >2.0 i de siste 20 år.

seismicity

Animasjonen viser registrerte jordskjelv de siste 20 årene:

 

NORSAR jordskjelvkatalog

Oppdatering: 

Etter jordskjelv av moderat størrelse og over, kan det forekomme mindre jordskjelv innenfor det samme området i noen timer, dager eller uker. Disse etterskjelvene er mindre enn hovedskjelvet, og aktiviteten er størst rett etterpå og avtar gradvis. Man antar at etterskjelvene er mindre "justeringer" i fjellet etter hovedskjelvet, der mindre spenninger utløses.

Tiden etterskjelvene varer avhenger av styrken til hovedskjelvet: jo større jordskjelv jo større påvirket område i grunnen og dermed potensial for større og flere etterskjelv. Etter et jordskjelv med styrke 4,5 mellom Stord og Bømlo i august 2000, ble det registrert over 35 etterskjelv de påfølgende tre døgn, der de største hadde en styrke like under tre. Etter et stort jordskjelv kan det ofte registreres titusenvis av etterskjelv over mange måneder (eller til og med år), og de største etterskjelvene kan være kraftige nok til å gjøre ytterligere skade.

Dette er også tilfellet for hendelsen 21.03.2022 kl. 06:32, hvor man har observerte flere jordskjelv på HNAR stasjonen som blir driftet av NORSAR. HNAR har frem til nå detektert 7 etterskjelv. Det størrste etterskjelvet har en magnitude på 2.3.  Figuren under viser signalene registret for hovedskjelvet (svart) og det største etterskjevet (rødt) på stasjonen. Her ser man at signalet registret for hovedskjelvet er betraktlig større enn for det største etterskjelvet. 

 

Hovedskjelv og største etterskjelv

Signalene fra alle de 7 etterskjelvene sammen med hoveskjelvet registret på stasjonen HNA0 er vist i figure under. Her har vi gjort signalene like store slik at man bedre ser hva som er detektert på stasjonen.  

Alle de syv etterskjelvene registrert på NORSAR sin stasjon HNA0 (HNAR arrayen).

 

 

Fakta

160 km vest for Førde

  • Dato/tid: 2022-03-21 06:32:56
  • Posisjon: 61.4582, 2.4296
  • Styrke: 4.7
  • Dybde: 10 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00