Jordskjelvvakt

Jordskjelv i Nord-Trøndelag

Torsdag morgen, den 5 januar 2017 kl. 08:24, ble et jordskjelv med styrke 2.8 registrert ved NORSARs seismiske målestasjoner.

Episenteret var ved Bindal helt nord Nord-Trøndelag.  Siden jordskjelvets episenter var nær befolkede områder ble det merket av mange, og NORSAR har mottatt mange henvendelser fra personer som merket rystelsene.

Jordskjelv i dette området er ikke uvanlig: Den 1 november 1987 gikk et jordskjelv med styrke 3.6 meget nær dagens jordskjelv. Videre ble to større jordskjelv registert i 1907 og 1957 med styrke på henholdsvis 5.2 og 4.1, men disse lå lenger vest, omlag 50 – 100 km ut i havet fra dagens jordskjelv.

Plottet under viser registreringer fra NORSARs seismiske lyttestasjon på Hedmark.

Registreringer fra NORSARs seismiske lyttestasjon på Hedmark.

Fakta

Bindal i Nord-Trøndelag

  • Dato/tid: 2017-05-01 08:24:00
  • Posisjon: 65.05, 12.13
  • Styrke: 2.8
  • Dybde: 0 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00