Jordskjelvvakt

Jordskjelv i Meløyområdet

NORSAR har registrert flere mindre jordskjelv i Meløyområdet i perioden 16.-20. januar 2019.

NORSARs seismiske stasjoner har siden 16. januar 2019 registret fem jordskjelv med styrke omkring 2.5 i Meløy-området. Tidspunktene (norsk tid) for disse skjelvene er:

  • 20/1 kl. 18:02
  • 20/1 kl. 15:12
  • 20/1 kl. 04:54
  • 17/1 kl. 02:07
  • 16/1 kl. 03:58

Figuren under viser utslag på NORSARs stasjon ved Jettan i Troms for de tre skjelvene den 20. januar. Starttidspunktet for hvert skjelv er angitt på figuren og seismogrammene er skalert i forhold til hverandre. Det vises da at skjelvet kl. 04:54 er litt større enn de to andre.

Meløy-skjelv 20/1-2017

Etter norske forhold har området omkring Meløy et relativt høyt seismisitetsnivå med enkeltstående jordskjelv og jordskjelvsvermer. For eksempel, var det i 1978-1979 en sverm med over 10 000 mindre skjelv, der det største hadde en styrke på 3.2.

Historiske hendelser

Dette skjelvetAnalysert hendelse

Fakta

Meløy-området

  • Dato/tid: 2019-01-16 04:54:00
  • Posisjon: 66.92, 13.39
  • Styrke: 2.6
  • Dybde: 10 km (usikkert)

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00