Jordskjelvvakt

Infralydsignaler fra sprengningsulykken på Geilo, 3.september 2014

NORSAR registrerte onsdag 3. september signaler på et tidspunkt og fra en retning som sammenfaller med den tragiske sprengningsulykken på Geilo.

Signalene ble registrert på NORSARs infralydstasjon i Løten i Hedmark, på en avstand av 183 km fra Geilo.

Figurene viser NORSARs registreringer, med signaler som ankommer stasjonen ca. kl. 12:29:30 norsk tid, ca. 10 minutter etter ulykkestidspunktet:

Infralyd-signaler fra Nores

Kart over Geilo

Fakta

Geilo

  • Dato/tid: 2014-09-03 12:20:00
  • Posisjon: 60.53, 8.2
  • Styrke: 0
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00