Jordskjelvvakt

Et større jordskjelv på Mohnsryggen 14. desember 2020

NORSARs seismiske stasjoner på Svalbard og i Finnmark registrerte om kvelden den 14. desember signaler fra et større jordskjelv på Mohnsryggen i Norskehavet

 

 

Figuren under viser registreringer på NORSARs stasjoner på Svalbard og i Finnmark. Tidsangivelsen er i UTC.

Registreringer på Svalbard og i Finnmark

Mohnsryggen er en del av den Atlantiske Midthavsryggen hvor det regelmissig oppstår større jordskjelv. Det runde hvite symbolet i kartet under viser lokaliseringen av skjelvet den 14. desember sammen med den historiske seismisiteten. NORSARs stasjoner i Adventdalen på Svalbard og i Karasjok, Finnmark er vist med hvite trekanter.

Lokalisering av skjelvet den 14. desember 2020

 

 

 

Om NORSAR

Stiftelsen NORSAR har ansvar for og opererer noen av verdens største jordskjelvstasjoner, og har mer enn 35 års erfaring i metodeutvikling for overvåkning av prøvesprengninger, avansert seismologisk dataprosessering og analyse av data fra jordskjelvinstrumenter.

NORSAR er oppnevnt som nasjonalt datasenter (NDC) for overvåkning av den kjernefysiske prøvestansavtalen, og har seismiske stasjoner utplassert i Hedmark, Karasjok, Adventdalen på Svalbard, og på Jan Mayen, samt en målestasjon for radioaktivitet på Platåberget på Svalbard, og en infralydstasjon i Bardufoss. Globalt består dette nettverket av 321 målestasjoner i 89 land. Nettverket fanger opp rystelser over hele verden.

 

Fakta

  • Dato/tid: 2020-12-14 20:35:59
  • Posisjon: 72.33, 0.64
  • Styrke: 5.8
  • Dybde: 10 km (usikkert)

Bildetekst høyrejustert bilde

 

 

 

 

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00