Jordskjelvvakt

Eksplosjon i Nordland 17. desember 2013

NORSARs nye infralydstasjon i Bardufoss registrerte litt etter kl. 15:46 den 17/12-2013 lavfrekvente lydbølger som antas å komme fra sprengstoffeksplosjonen i Nordland.

Stasjonen er lokalisert ca. 400km nord for eksplosjonsstedet, og observasjon på denne avstanden indikerer en relativt stor hendelse. Bestemmelse av styrken på eksplosjonen forutsetter imidlertid detaljert informasjon om de atmosfæriske forholdene i området, og vil i så fall kreve en omfattende analyse.

Figuren under viser observasjonen på de 10 mikrobarografene som utgjør infralydstasjonen i Bardufoss.

Infralydbølger fra IS37

Fakta

Nordøst for Mosjøen

  • Dato/tid: 2013-12-17 15:30:00
  • Posisjon: 66, 13.3
  • Styrke: 0
  • Dybde: 0 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00