Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84
  • Jordskjelv utenfor Stadlandet

    Publisert: 

    Et jordskjelv i dag rystet mange på Sunnmøre. Det har vært mange henvendelser til NORSAR og Universitet i Bergen. Se også skjelv.no for spørreskjema om observasjoner.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00