Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84
NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv, eksplosjoner og andre
seismiske hendelser for Skandinavia og de norske polarområdene siste uke.
Siste dag
Siste uke
Meldinger siste uke
Stasjon
Gruve
Styrke
< 2.0
2.0 - 3.0
3.0 - 5.0
> 5.0

Siste hendelser

 • 2023-01-30 03:40:48
  M=2.1  CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
 • 2023-01-29 21:39:12
  M=2.0  MOERE SHELF
 • 2023-01-29 19:05:02
  M=2.7  BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
 • 2023-01-29 16:05:07
  M=1.5  VAESTMANLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-29 05:52:02
  M=2.4  CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
 • 2023-01-27 23:56:51
  M=2.3  CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
 • 2023-01-27 16:09:46
  M=1.0  VAESTMANLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-27 15:23:03
  M=1.6  AGDER NORWAY
 • 2023-01-27 11:00:09
  M=2.2  BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
 • 2023-01-26 21:54:03
  M=2.9  CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
 • 2023-01-26 19:46:10
  M=1.5  AGDER NORWAY
 • 2023-01-26 16:17:04
  M=1.7  KOPPARBERG REGION SWEDEN
 • 2023-01-26 15:15:18
  M=1.6  EASTERN GOETALAND SWEDEN
 • 2023-01-26 13:38:03
  M=2.0  KAINUU AREA FINLAND
 • 2023-01-25 16:02:44
  M=1.2  SOGN-MOERE REGION NORWAY
 • 2023-01-25 15:03:16
  M=1.1  VAERMLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-24 15:59:59
  M=1.6  SOUTH-WESTERN GOETALAND SWEDEN
 • 2023-01-24 15:00:40
  M=2.2  VAERMLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-24 14:04:07
  M=1.5  OSLO REGION NORWAY
 • 2023-01-24 13:28:45
  M=1.2  VAERMLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-24 11:24:25
  M=1.2  VAESTMANLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-23 22:16:11
  M=2.2  CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
 • 2023-01-23 16:09:49
  M=1.1  VAESTMANLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-20 19:00:33
  M=2.2  CENTRAL NORBOTTEN SWEDEN
 • 2023-01-20 15:19:47
  M=1.2  ROGALAND NORWAY
 • 2023-01-20 14:42:32
  M=2.1  SOUTHWESTERN FINLAND FINLAND
 • 2023-01-20 13:30:51
  M=2.3  FINLAND-KARELIA BORDER REGION
 • 2023-01-20 06:10:44
  M=2.9  EASTERN PART OF WEST EUROPEAN PLATFORM
 • 2023-01-20 03:44:58
  M=1.8  NORTHERN NORTH SEA
 • 2023-01-20 02:07:02
  M=2.5  BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
 • 2023-01-19 16:12:21
  M=1.1  GAEVLEBORG REGION SWEDEN
 • 2023-01-19 15:10:30
  M=1.6  EASTERN GOETALAND SWEDEN
 • 2023-01-19 13:59:12
  M=1.5  VAERMLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-19 13:40:49
  M=1.7  NORTHERN KARELIA FINLAND
 • 2023-01-19 11:41:43
  M=1.2  VAESTMANLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-19 10:46:38
  M=1.2  HORDA PLATFORM
 • 2023-01-19 10:43:16
  M=1.6  LAKE LADOGA-BOTHNIAN BAY FINLAND
 • 2023-01-19 05:10:06
  M=2.5  BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
 • 2023-01-18 16:12:16
  M=1.1  VAESTMANLAND REGION SWEDEN
 • 2023-01-18 12:52:26
  M=2.2  FINLAND-KARELIA BORDER REGION
 • 2023-01-18 09:16:02
  M=1.5  GAEVLEBORG REGION SWEDEN
 • 2023-01-18 06:10:29
  M=1.7  JYLLAND DENMARK
 • 2023-01-17 17:50:45
  M=1.2  SKAGERRAK
 • 2023-01-17 14:51:56
  M=1.9  SKAGERRAK
 • 2023-01-17 10:59:49
  M=2.0  BALTIC STATES-BELARUS-NW RUSSIA REGION
 • 2023-01-17 07:19:20
  M=2.9  GREENLAND SEA
 • 2023-01-16 16:06:49
  M=1.7  MID-NORWAY NORWAY
 • 2023-01-16 15:22:48
  M=1.7  AGDER NORWAY
 • 2023-01-16 15:02:04
  M=1.6  OSLO REGION NORWAY
 • 2023-01-16 12:40:34
  M=1.8  EASTERN NORTH SEA

Meldinger

NORSARs jordskjelvtelefon

Om du føler et jordskjelv i Norge, kan du sende epost eller eventuelt ringe til NORSARs jordskjelvseksperter.

@   jordskjelv@norsar.no
   90 87 34 84
 

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00