Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Velg stasjon

Velg dato


10. Jan 2019, Svalbard (GMT)

Det er ingen data for Svalbard på denne datoen.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway

  • +47 63 80 59 00