Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84
  • Kjernefysisk eksplosjon i Nord-Korea

    Publisert: 

    Den 6. januar 2016 registrerte NORSAR seismiske signaler den rapporterte underjordiske kjernefysiske prøvesprengningen i Nord-Korea.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00