Magnituden er en logaritmisk skala, det vil si at med en 10 ganger reduksjon i amplituden vil magnituden avta med 1.

Eksempel: Hvis en amplitude på 20 mm  tilsvarer en magnitude 2, da vil:

10 ganger mindre amplitude (2 mm) tilsvare en magnitude 1;

100 ganger mindre amplitude (0,2 mm) tilsvare en magnitude 0;

1000 ganger mindre amplitude (0,02 mm) tilsvare en magnitude -1.

Et jordskjelv med en negativ magnitude er et veldig lite jordskjelv som ikke er følt av mennesker (men fremdeles et virkelig jordskjelv).