Når et jordskjelv oppstår, generer det en bølgefront som brer seg ut fra jordskjelvets senter. Det er 2 bølgetyper som beveger seg utover med forskjellig hastighet (se detaljert beskrivelse nedenfor).

Jordskjelv blir observert med et nettverk av seismometre på jordens overflate og tiden for de ankommende bølgefasene må måles med stor nøyaktighet (ned til 1000-dels sekund). Dersom man har 3 eller flere ankomsttider ved forskjellige stasjoner bergenes episenteret ved triangulering. Når man kjenner bølgenes hastighet kan denne tiden også brukes til å beregne avstand, dyp og nøyaktig tid for forkastningsbruddet.