Jordskjelvvakt

Jordskred i Tana, Troms og Finnmark

Jordskred observert på seismiske stasjoner, 18.04.2021

 

Søndag 18.04.2021 klokken 04.59 registrerte NORSARs stasjoner i Troms og Finnmark et innkommende signal fra nordøst. I samme tidsrom ble det rapportert et større jordskred i Tana kommune i Troms og Finnmark, omtrent 150 km fra stasjonen. NORSAR har estimert at signalet kommer fra nordøstlig retning (41.5 grader fra nord). Retningen til signalet, sammen med avlest tidspunkt, stemmer godt overens med det rapporterte jordskredet.

NRK nyheter rapporterer at skredet sannsynligvis står i forbindelse med veiarbeid, hvor en større sprengning ble gjennomført på lørdag ettermiddag. Bildet under viser avlesningen av skredsignalet som ble målt på NORSAR-stasjonen i Troms og Finnmark.

Det er interessant å merke seg at vår stasjon kunne observere jordraset i Tana fra ca. 140 km avstand, mens leirraset i Gjerdrum var usynlig for rystelsesmålinger på avstand. Her er det nærmeste instrumentet ca. 30 km unna. Årsaken er at raset i Tana inneholdt fastere masser som ga et tydelig drønn som forplantet seg i berggrunnen og dermed ble fanget opp av instrumenter som måler rystelser selv om de står langt unna.

Instrumentene ved Karasjok er de samme som registrerer prøvesprengninger av atombomber i Nord-Korea.

Tana

Fakta

  • Dato/tid: 2020-04-18 04:58
  • Posisjon: 70.456, 27.833
  • Styrke: 0
  • Dybde: 0 km

Bildetekst høyrejustert bilde

 

 

 

 

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

  • +47 63 80 59 00