Jordskjelvtelefonen: 90 87 34 84

Jordskjelv nordøst for Haugesund 14. mars 2012

Seismiske stasjoner i hele Skandinavia registrerte onsdag 14. mars 2012 signaler fra et styrke 3.5 jordskjelv nordøst for Haugesund.

Jordskjelvet ble rapportert følt over store deler av Sørvestlandet. Området mellom Boknafjorden og Hardangerfjorden har en del seismisk aktivitet, og et jordskjelv av tilsvarende styrke (3.7) fant sted 14. april 1992, ca. 15 km øst for dagens skjelv. Figuren under viser registreringene på NORSARs målestasjoner ved Åknes i Stranda kommune, Møre og Romsdal, og på Nes i Hedmark.

Plot AKN - NAO03

Fakta

Ca. 22 km nordøst for Haugesund

  • Dato/tid: 14/3-2012 20:22
  • Posisjon: 59.54, 5.6
  • Styrke: 3.5
  • Dybde: 6 km

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway

  • +47 63 80 59 00