Infralydsignaler fra sprengningsulykken på Geilo, 3.september 2014

Publisert: 

NORSAR registrerte onsdag 3. september signaler på et tidspunkt og fra en retning som sammenfaller med den tragiske sprengningsulykken på Geilo.

Signalene ble registrert på NORSARs infralydstasjon i Løten i Hedmark, på en avstand av 183 km fra Geilo.

Figurene viser NORSARs registreringer, med signaler som ankommer stasjonen ca. kl. 12:29:30 norsk tid, ca. 10 minutter etter ulykkestidspunktet:

Infralyd-signaler fra Nores

Kart over Geilo

Fakta

Geilo

  • Dato/tid: 2014-09-03 12:20:00
  • Posisjon: 60.53, 8.2
  • Styrke: 0
  • Dybde: 0 km