NORSAR reviewed earthqauke catalogue
Det hersker en generell oppfatning om at det er lite eller ingen seismisk aktivitet i Norge og Skandinavia, i motsetning til høyrisikoområder som California, Japan og Hellas. Det stemmer ikke. Kartet over viser jordskjelv i Skandinavia som NORSAR har registrert i løpet av de siste 20 årene. Som kartet illustrerer, er den seismiske aktiviteten høy.

Det er en bue av jordskjelv øverst til venstre på kartet. Disse jordskjelvene stammer fra Midt-Atlanterhavsryggen. Aktiviteten indikerer at det amerikanske og det eurasiske kontinentet driver fra hverandre. Sør-vestkysten av Norge er også ganske aktiv, spesielt rundt Bergen. Kartet viser en vedvarende klynge av jordskjelv i Bodø og Glomfjord. Det indikerer også tektonisk aktivitet.
 
NORSARs seismiske overvåkingsnettverk oppdager ikke bare jordskjelv. For eksempel, den seismiske aktiviteten som ble registrert i Nord-Sverige var i sammenheng med driften av Kiruna-gruven. NORSAR-nettverket av seismometre vil nemlig oppdage små eksplosjoner fra steinbrudd eller skred, som for eksempel Veslemannen. Les mer om det her.